Personakt Antavla

Carl Henrik Posse

Far:Major Friherre Carl Åke Posse
Mor:Beata Kristina Hierta

Född:1767-01-15.

Noteringar

Efter att från 1779, då han inträdde i krigstjänst, ha avancerat till kapten 1786, fick han under 1788-1790 års fälttåg i Finland tillfälle att visa sin duglighet som krigare. I ett flertal träffningar utmärkte an sig för lysande mod och stor skicklighet, varför han 1791 befordrades till andre major vic Södermanlands regemente. 1796 blev han förste major och 1799 överstelöjtnant. Beordrad att 1807 att med sitt regemente övergå till Pommern. Då svenskarna där måste retirera undan franska marsalken Mortier, visade han inte endast stor personlig tapperhet utan också en utmärkt förmåga som befälhavare. Vid Danmarks krigsförklaring kort därefter erhöll Posse, då nyss utnämnd till överste och överadjutant, order att tjänstgöra som brigadchef på västra flygeln av den armefördelning, som skickades mot Norge. Han befordrades 1809 till chef för Skaraborgs regemente.

Efter statsvälvningen (Gustav IV Adolfs avsättande), vari Posse inte aktivt ville delta men lovade att inte motsätta sig planen, utnämndes han till generaladjutant och spelade en stor roll i underhandlingarna med prins Kristian August om dennes antagande till svensk tronföljare. Posse utnämndes till generalmajor 1813 och anförde under fälttåget i Tyskland och Danmark andra arméfördelningen, som intog Fredriksorts fästning i Holstein. Vid arméns inryckande över Svinesund i Norge 1814 kommenderade han första fördelningen och erhöll samma år generallöjtnants rang. 1816 förordnades han till inspektör för infanteriet, utnämndes till greve 1826 och tre år därefter till Riddare av Serafimerorden. General av infanteriet 1832, och blev 1836 en av Rikets Herrar. Död barnlös i Mariestad den 4:e april 1843. Den sällsynta kraft, varigenom Posse steg för steg uppnådde de högsta poster, till vilka en svensk man kan hinna, stod i tydliga drag avspeglad i hans aktningsbjudande yttre och stördes endast någon gång av hans häftiga och uppbrusande lynne

Posse var sedan 1800 gift med friherrinnan Sofia C Siegeroth. Han var bror till friherrinnan Amalia Posse, som var gift med Kapten Hans Frölich. Amalia Posse och Hans Frölich var morföräldrar till Assar Anund Hans Gustan Lindeblad


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1767 Födelse 1767-01-15